.

41 386 22 64

Bezpieczeństwo

Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom i pracownikom, otwartą na ich potrzeby, zapewnia warunki dla wszechstronnego rozwoju dzieci, uwzględniając indywidualne predyspozycje; przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Fachowa kadra

Dysponujemy fachową kadrą pedagogiczną, która dokształca się w ramach WDN, kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, czy form organizowanych poza placówką. Pogłębia wiedzę studiując literaturę fachową

Współpraca

Dążymy do partnerskiej współpracy z rodzicami, środowiskiem i władzami lokalnymi

Koncepcja pracy

Przedszkola Nr 3 w Jędrzejowie

więcej

Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia poprzez:

nadążając za nowymi trendami w pedagogice i psychologii

do możliwości percepcji dzieci

O nas

Statut przedszkola

Tekst jednolity – Uchwała Nr 1 – 2015/2016 Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015r.

więcej

Nasza misja

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.” Robert Fulghum

Regulamin Rekrutacji

Do przedszkola nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2023/2024

więcej

Nasz dzień

w przedszkolu

Ramowy rozkład dnia

Od 6.30 do 16.00

więcej

Zajęcia dodatkowe

To czas, w którym dzieje się wiele ciekawych rzeczy.

wiecej

Jadłospis

Śniadanie, obiad i podwieczorek

więcej